Điều khoản sử dụng

hệ thống đã tự động checklive trước khi bán. quý khách vui lòng check lại ngay sau khi mua , mọi trường hợp để lâu quá admin sẽ không giải quyết