Chính sách bảo mật

Lưu ý không để lộ pass cho bất kỳ ai. và thay đổi pass thường xuyên để tránh lộ